Ungas nyhetsanvändning under lupp

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 14:00-14:45
  • Plats Rum för mediefrågor, F5

Beskrivning

I den digitala tidsåldern har nyhetsflödet omvandlats i grunden. Allt färre barn och unga tar del av traditionella nyhetsmedier och allt fler litar till flödet av nyheter i sociala medier. Finns det skillnader i nyhetsanvändningen bland ungdomar med olika socioekonomiska livsförhållanden? Hur uppfattar de unga situationen? Medverkande: YVONNE ANDERSSON, fil.dr och analytiker Statens medieråd, JOHAN LINDELL, docent Karlstads universitet, och MARIA McSHANE, lärare och författare.
Moderator: ULF DALQUIST, fil.dr och forskningschef Statens medieråd.

Arrangör
VGR, Statens medieråd

Seminariekort erfordras.

Läs mer