Unga kvinnor och motstånd i politiken

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 15:00-15:45
  • Plats K1

Beskrivning

Genom 1900-talet har allt fler kvinnor engagerat sig politiskt, men först i modern tid har förhållandet utjämnats mellan andel kvinnor och män i politiken. Trots det visar studier att särskilt unga kvinnor
har svårt att komma fram. De möter motstånd inom systemet och hot och hat från samhället. Ett samtal om villkoren för unga kvinnor i politiken mellan PETER ÖRN, ordf. kommittén Demokratin 100 år, AMANDA LIND, kultur- och demokratiminister, LENA AG, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, och SUSANNE RAPPMANN, biskop för Göteborgs stift. Moderator: BOSSE PARBRING, kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten.

Arrangör
Jämställdhetsmyndigheten, Svenska kyrkan

Seminariekort erfordras.

Läs mer