Trygghet och studiero i svensk skola

Beskrivning

Skolinspektionen har gjort en omfattande sammanställning kring trygghet och studiero i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Sammanställningen baseras granskningsresultat i nära 400 skolors arbete, vilket är störst i sitt slag. Ta del av rapportens centrala resultat och slutsatser i detta program där Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo medverkar.

fredag / 25 sep / 2020
10:10-10:25
Lägg till favorit
Beskrivning

Skolinspektionen har gjort en omfattande sammanställning kring trygghet och studiero i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Sammanställningen baseras granskningsresultat i nära 400 skolors arbete, vilket är störst i sitt slag. Ta del av rapportens centrala resultat och slutsatser i detta program där Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo medverkar.

Medverkande
Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Skolinspektionen