Beskrivning

Studier om hur vi nordbor upplever varandra och vilka kunskaper vi har om varandra genomförs med jämna mellanrum. Hur ter sig tilliten till grannländerna i ljuset av de här undersökningarna? Vad kan vi förvänta oss av framtiden – har tilliten till varandra naggats i kanterna av coronakrisen? Medverkande: Anders Eriksson, direktör, Katarina Pettersson, universitetslektor, Helsingfors universitet, Kari Steen-Johnsen, Dr. Scient. Forskningsleder Politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Diskussionen modereras av Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen.

Tilliten i dagens samhällen i Norden

LIVE
fredag / 25 sep / 2020
14:20-14:50
Lägg till favorit
Beskrivning

Studier om hur vi nordbor upplever varandra och vilka kunskaper vi har om varandra genomförs med jämna mellanrum. Hur ter sig tilliten till grannländerna i ljuset av de här undersökningarna? Vad kan vi förvänta oss av framtiden – har tilliten till varandra naggats i kanterna av coronakrisen? Medverkande: Anders Eriksson, direktör, Katarina Pettersson, universitetslektor, Helsingfors universitet, Kari Steen-Johnsen, Dr. Scient. Forskningsleder Politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Diskussionen modereras av Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Hanaholmen/Finlandsinstitutet i Stockholm/Voksenåsen