Tilliten i dagens samhällen i Norden

Beskrivning

Studier om hur vi nordbor upplever varandra och vilka kunskaper vi har om varandra genomförs med jämna mellanrum. Hur ter sig tilliten till grannländerna i ljuset av de här undersökningarna? Vad kan vi förvänta oss av framtiden – har tilliten till varandra naggats i kanterna av coronakrisen? Medverkande: Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet, Katarina Pettersson, universitetslektor, Helsingfors universitet, Kari Steen-Johnsen, Dr. Scient. Forskningsleder Politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Diskussionen modereras av Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen.

Lägg till favorit
Beskrivning

Studier om hur vi nordbor upplever varandra och vilka kunskaper vi har om varandra genomförs med jämna mellanrum. Hur ter sig tilliten till grannländerna i ljuset av de här undersökningarna? Vad kan vi förvänta oss av framtiden – har tilliten till varandra naggats i kanterna av coronakrisen? Medverkande: Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet, Katarina Pettersson, universitetslektor, Helsingfors universitet, Kari Steen-Johnsen, Dr. Scient. Forskningsleder Politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Diskussionen modereras av Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Hanaholmen/Finlandsinstitutet i Stockholm/Voksenåsen