Terapi som en bildningsresa i sig själv

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 10:00-10:45
  • Seminarielokal F5

Beskrivning

I terapi kan man fördjupa kunskapen om sina tankar, känslor och handlingar. Man kan lära känna
sig själv bättre och på ett djupare plan – och börja relatera till andra och till omvärlden på nya
sätt. Man skulle kunna kalla det att göra en bildningsresa i sig själv. Med hjälp av tre av Sveriges
mest erfarna psykoterapeuter som mött patienter/klienter med vitt skilda livsöden får du här en
unik inblick i vad som kan hända i terapirummet. När ska man gå i terapi? För vad? Och hur går
det till? Anna Kåver är leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare och författare till sju böcker
inom KBT. Hon har arbetat med KBT i närmare 40 år och är aktuell med boken Oro – att leva med tillvarons osäkerhet. Allan Linnér är leg psykolog, leg psykoterapeut och arbetar med par-, familje- och individualterapi. Han är också känd som Radiopsykologen i P1 och är aktuell med boken Jag
och du och vi. Par i terapi
(tillsammans med Anders Nyman). Åsa Nilsonne är senior professor i medicinsk psykologi, leg psykoterapeut och författare till en rad uppmärksammade böcker, romaner
såväl som facktitlar inom mindfulness och DBTbehandling. Hon är aktuell med sin professionella
självbiografi Processen. Möten, mediciner, beslut.
Moderator: Maria Carling, journalist.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Livsåskådning
Arrangör
Natur & Kultur

Seminariekort erfordras.

Läs mer