Maria Carling, Anna Kåver, Allan Linnér, Åsa Nilsonne

Terapi som en bildningsresa i sig själv

Biljetttyp som krävs Seminariekort erfordras.

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

Köp biljett
Biljetttyp som krävs Seminariekort erfordras.

Mer info om biljettyper och priser.
Läs mer

I terapi kan man fördjupa kunskapen om sina tankar, känslor och handlingar. Man kan lära känna
sig själv bättre och på ett djupare plan – och börja relatera till andra och till omvärlden på nya
sätt. Man skulle kunna kalla det att göra en bildningsresa i sig själv. Med hjälp av tre av Sveriges
mest erfarna psykoterapeuter som mött patienter/klienter med vitt skilda livsöden får du här en
unik inblick i vad som kan hända i terapirummet. När ska man gå i terapi? För vad? Och hur går
det till? Anna Kåver är leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare och författare till sju böcker
inom KBT. Hon har arbetat med KBT i närmare 40 år och är aktuell med boken Oro – att leva med tillvarons osäkerhet. Allan Linnér är leg psykolog, leg psykoterapeut och arbetar med par-, familje- och individualterapi. Han är också känd som Radiopsykologen i P1 och är aktuell med boken Jag
och du och vi. Par i terapi
(tillsammans med Anders Nyman). Åsa Nilsonne är senior professor i medicinsk psykologi, leg psykoterapeut och författare till en rad uppmärksammade böcker, romaner
såväl som facktitlar inom mindfulness och DBTbehandling. Hon är aktuell med sin professionella
självbiografi Processen. Möten, mediciner, beslut.
Moderator: Maria Carling, journalist.

Typ
Seminarium
Tema
Livsåskådning
Medverkande
Maria Carling, Anna Kåver, Allan Linnér, Åsa Nilsonne
Arrangör
Natur & Kultur