Tema jämställdhet. Se Nettie Honeyball.

  • fredag / 27 september / 2019
  • 15:00-15:10
  • Plats Se människan, G-hallen

Beskrivning

Lina Thomsgård, som leder Stockholms kvinnohistoriska museum, läser ur sin bok En annan historia om fotbollspionjären Nettie
Honeyball som bidragit till att göra världen mer jämställd.

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer