Tankar om tid och paus

  • fredag / 27 september / 2019
  • 15:00-15:45
  • Plats K1

Beskrivning

Hur mår vi egentligen i en värld där alla alltid har ont om tid och där stress uppfattas som någonting helt naturligt? Där multitasking framhålls som någon form av ideal? Tjugo år efter sin hyllade bok Tio tankar om tid bjuder BODIL JÖNSSON på nya reflektioner kring hur vi förhåller oss till tid. Här samtalar hon med PATRIK HADENIUS som i sin bok_Paus – konsten att göra något annat_ sjunger pausernas lov och visar varför vi måste stanna upp och ta kommandot över vår vardag. Moderator:
ANNA LINDMAN, journalist.

Arrangör
Brombergs Bokförlag, Natur & Kultur

Seminariekort erfordras.

Läs mer