Svenska som demokratiämne

  • fredag / 28 september / 2018
  • 16:30-16:50
  • Scen Lärarscenen, C-hallen Monternummer C03:02

Beskrivning

Hur kan demokratiuppdraget i skolan omsättas i svenskundervisningen och vad innebär det i praktiken? I nya skollagstiftningen är det beslutat att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, redan från förskoleklass och genom hela grundskolan. Hör ett samtal med lärare från högstadiet och gymnasiet diskutera vikten av demokrati i klassrummet.

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Barn och ungdom
Bibliotek
Samhälle och debatt
Skola
Språk
Svenska
Arrangör
Sanoma Utbildning

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer