SVAR - Den Digitala forskarsalen

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 11:30-11:45
  • Monternummer E03:31

Beskrivning

Svensk Arkivinformation är en del av Riksarkivet med uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Under detta föredrag berättar Mariia Mähler vid Riksarkivet, SVAR om tillgängligheten till digitalt material och hur det kan användas.

Medverkande
Programtyp
Monterprogram
Ämne
Historia
Skola
Språk
Svenska
Arrangör
Riksarkivet

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer