Språk för livet!

  • lördag / 30 september / 2017
  • 16:00-16:30
  • Scen Mångspråkstorgets scen, D-hallen Monternummer D03:01

Beskrivning

EU talar om flerspråkighet som en förutsättning för jämlikhet och tolerans och för en konkurrenskraftig ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle. Hur kan vi i Sverige jobba för att stärka språkens ställning i samhället och öka ungdomars intresse för att läsa språk?

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Barn och ungdom
Bildning
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
Folkbiblioteken i Göteborg

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer