Science café Nyhetsvärderaren ? Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden?

  • fredag / 29 september / 2017
  • 09:00-09:45
  • Scen Forskartorgets Scen, B-hallen Monternummer B05:72

Beskrivning

Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden och hur trovärdiga bedömer ungdomarna själva att dessa är? ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet kommer högstadie- och gymnasieklasser att hjälpa till att besvara frågorna och utveckla ett digitalt verktyg för undervisning om källkritik i högstadie- och gymnasieklasser.

I ett science café samtalar forskare och publik om aktuella ämnen. Välkommen att fika och ställa frågor till forskaren Thomas Nygren, docent, Uppsala universitet och Martin Törnros, forskare och utvecklare samt Ellen Franzén, designer, båda från RISE Interactive. Samtalsledare: Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Barn och ungdom
Bibliotek
Bildning
Populärvetenskap
Samhälle och debatt
Skola
Språk
Svenska
Arrangör
Vetenskap & Allmänhet/Forskartorget

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer