Så kan vi motverka könsskillnader i skolresultat

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 14:00-14:20
  • Plats Lärarscenen, C-hallen

Beskrivning

Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det handlar om i vilken utsträckning de når kunskapskraven i ämnen, meritvärde och gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett komplext samspel mellan olika faktorer. Vi diskuterar vad som kan göras för att motverka dessa könsskillnader.

Åsa Ernestam, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Fredrik Zimmerman, fil.dr. barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor vid Högskolan i Borås
Annika Sjödahl, högstadielärare i engelska och svenska i Enköping.
Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer