Så förebygger du skolfrånvaro

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 10:30-10:50
  • Scen Psykologiscenen, C-hallen Monternummer C05:31

Beskrivning

Allt fler elever hamnar i skolfrånvaro som äventyrar deras skolgång och i sämsta fall framtida utbildningsmöjligheter. En stor förklaring är att vissa situationer i skolan, t.ex. muntlig redovisning, väcker rädsla, oro och ångest. Psykolog Malin Gren Landell om hur lärare kan förebygga frånvaro och ge elever möjlighet att ta tillvara sin fulla kapacitet.

Medverkande
Programtyp
Scenprogram
Ämne
Hälsa och livsstil
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
Natur & Kultur

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer