Rustad för risk

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 10:00-10:20
  • Scen Psykologiscenen, C-hallen Monternummer C05:31

Beskrivning

Vad kännetecknar individer som väljer yrken där de måste agera i extremt svåra miljöer, ibland med risk för sitt eget liv? Hur påverkas de av den riskfyllda miljön och vad är viktigt för att de ska kunna hantera farorna? Med psykologernaAnn Enander och Marcus Börjesson.

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
Studentlitteratur

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer