Rösträtt för alla?

  • fredag / 27 september / 2019
  • 15:00-15:45
  • Plats Rum för historia, J1

Beskrivning

Sverige firar just nu 100-årsjubileet av allmän och lika rösträtt. Under 1900-talet har demokratin firat många triumfer i världen, men i dag ifrågasätts den på olika sätt. Hur "allmän rösträtt" ska definieras är
också omtvistat. Historikern KJELL ÖSTBERG, idéhistorikern ANNIKA BERG och statsvetaren
LENA WÄNGNERUD, som medverkar i antologin Rösträttens århundrade, diskuterar strider kring riksdagsbesluten för hundra år sedan, "streck" som begränsade rösträtten långt in i våra dagar och dagens utmaningar för demokratin. Moderator: ULRIKA KNUTSON, journalist.

Arrangör
Riksbankens Jubileumsfond

Seminariekort erfordras.

Läs mer