Beskrivning

Var fjärde kvinna i Sydafrika riskerar att våldtas.
Rättssystemets brister, patriarkala strukturer, normer, attityder – orsakerna till sexuellt och könsbaserat våld är många och komplexa. Våldet har antagit sådana proportioner att presidenten jämför med länder i krig. Men det finns vägar framåt.
Religion och kultur är starka krafter i samhället. Religiösa och sekulära rörelser försöker motverka våldet och kulturella uttryck har blivit centrala i kampen.
Act Svenska kyrkan arrangerar ett samtal om kultur och tro som motkraft till våldsam destruktivitet.

RELIGION AND CULTURE IN THE FIGHT AGAINST SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE IN SOUTH AFRICA
Every fourth woman in South Africa is at risk of being raped. The failings of the legal system, patriarchal structures, norms, attitudes – the causes of the sexual and gender-based violence are many and complex. The violence has taken such proportions that the president makes comparisons with countries at war. But there are ways ahead. Religion and culture are strong forces in society. Religious and secular movements try to counteract the violence and cultural expressions have taken centre stage in the fight.
Act Church of Sweden arranges a dialogue about culture and belief to counter-act such violent destruction.

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Religion och kultur i kampen mot sexuellt och könsbaserat våld i Sydafrika

LIVE
lördag / 26 sep / 2020
11:20-12:00
Lägg till favorit
Beskrivning

Var fjärde kvinna i Sydafrika riskerar att våldtas.
Rättssystemets brister, patriarkala strukturer, normer, attityder – orsakerna till sexuellt och könsbaserat våld är många och komplexa. Våldet har antagit sådana proportioner att presidenten jämför med länder i krig. Men det finns vägar framåt.
Religion och kultur är starka krafter i samhället. Religiösa och sekulära rörelser försöker motverka våldet och kulturella uttryck har blivit centrala i kampen.
Act Svenska kyrkan arrangerar ett samtal om kultur och tro som motkraft till våldsam destruktivitet.

RELIGION AND CULTURE IN THE FIGHT AGAINST SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE IN SOUTH AFRICA
Every fourth woman in South Africa is at risk of being raped. The failings of the legal system, patriarchal structures, norms, attitudes – the causes of the sexual and gender-based violence are many and complex. The violence has taken such proportions that the president makes comparisons with countries at war. But there are ways ahead. Religion and culture are strong forces in society. Religious and secular movements try to counteract the violence and cultural expressions have taken centre stage in the fight.
Act Church of Sweden arranges a dialogue about culture and belief to counter-act such violent destruction.

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Språk: Svenska
Arrangör: ACT Svenska kyrkan

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln