Reformation, sekularisering och heliga krig – religionen tur och retur

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 16:00-16:45
  • Seminarielokal K3

Beskrivning

Fastän religionen är kraftfullt verksam i de flesta samhällen, har dess betydelse varierat i tid och rum – och lär fortsätta göra det. Ibland har den varit viktigare än annars. Men kan vi identifiera en historisk riktning för detta? Är världen på väg mot sekularisering, nu när reformationen fyller 500 år, eller är det tvärtom så att religionen åter är på stark frammarsch? Är det ständigt tur och retur, bort och tillbaka, för religionen? Forskardiskussion med tvärvetenskaplig panel som tar avstamp i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2017/2018.
Panel: Patrik Lindenfors, evolutionsbiolog, Mia Lövheim, religionssociolog, Hanne Sanders, historiker, och David Thurfjell, religionsvetare.
Moderator: Sharon Jåma, journalist.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Livsåskådning
Arrangör
Riksbankens Jubileumsfond och Makadam förlag

Seminariekort erfordras.

Läs mer