Prisat vare skolbiblioteket!

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 17:00-17:45
  • Plats Rum för bibliotek, F4

Beskrivning

Digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplanerna. Nationella biblioteksstrategins forskningsöversikt Skolbibliotekens roll för elevers lärande visar tydligt att bibliotekarier bidrar till elevers lärande med informationsvetenskaplig kunskap. Men hur får man samverkan att fungera i praktiken för elevens bästa? LINDA SPOLÉN, bibliotekarie Stockholms stad, medverkar. Seminariet avslutas med utdelning av priset till Årets skolbibliotek 2019 vars representanter berättar hur de arbetar
för ökad MIK. Prisutdelare: energi- och digitaliseringsminister ANDERS YGEMAN.

Arrangör
Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen

Seminariekort erfordras.

Läs mer