Ordvitsar och bildning

  • fredag / 29 september / 2017
  • 10:00-10:20
  • Monternummer B05:77

Beskrivning

Varför är egentligen ordvitsar så roliga – och bildande? Ordvitsar bygger på ljud- och stavningsmässiga likheter mellan sinsemellan helt olika ord. Att skapa och studera ordvitsar är därför mycket lärorikt. Man får upp ögonen för oanade språkliga samband, och i det oväntade mötet mellan ordens olika betydelser uppstår ordvitsens komiska effekt. I samtalet presenteras ordvitsen som fenomen, med en stor mängd exempel från poesi, politik och trams.

Programtyp
Monterprogram
Ämne
Bildning
Populärvetenskap
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer