Omstart Världen - så stärker vi de mest utsatta efter coronakrisen

Beskrivning

Coronapandemin har visat att tillgången till social trygghet – allmän sjukvård, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt kontanta stöd i sårbara livsfaser och krissituationer – är helt avgörande för hur både individer och samhällen klarar kriser.

How do we support the most vulnerable in the coronavirus crisis?
How are people affected by the corona pandemic? What are the most important actions to strengthen the most vulnerable, and what role do social protection systems play in the response and recovery?

torsdag / 24 sep / 2020
09:00-09:40
Lägg till favorit
Beskrivning

Coronapandemin har visat att tillgången till social trygghet – allmän sjukvård, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt kontanta stöd i sårbara livsfaser och krissituationer – är helt avgörande för hur både individer och samhällen klarar kriser.

How do we support the most vulnerable in the coronavirus crisis?
How are people affected by the corona pandemic? What are the most important actions to strengthen the most vulnerable, and what role do social protection systems play in the response and recovery?

Språk: Engelska
Arrangör: ForumCiv

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln