Om översättning som iscensättning

  • lördag / 28 september / 2019
  • 11:30-12:10
  • Plats Rum för Poesi och Översättning, R17-18

Beskrivning

Vilken roll spelar översättningar när antika pjäser får nytt liv i vår samtid? Hur påverkas det litterära översättningsarbetet av teaterns former för iscensättning? Och vad händer när grekiska pjäser kommer till svenska teatrar via engelskan? Kristina Hagström-Ståhl har översatt och regisserar nu Anne Carsons nyöversättning av Sofokles tragedi Antigone för Göteborgs stadsteater och Helena Fagertun översätter för andra gången David Greigs bearbetning av Aischylos De skyddssökande för uppsättning på Malmö stadsteater i höst.

Arrangör
Akademin Valand

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer