Om normer och samtal i skolan

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 10:00-10:45
  • Plats J1

Beskrivning

Lagar och regler påverkar styrning, kontroll och språksättning i skolans verksamhet. Uppdraget att arbeta med likabehandling har vuxit fram successivt. Ett ökat rättighetsfokus i värdegrunden kombinerat med ett juridiskt regelverk som avser att garantera rättigheterna, riskerar att göra det normkritiska arbetet till främst en rättighetsfråga reducerad till hur individer ska skyddas mot utsatthet.
ÅSA FAHLÉN, ordförande LR, SANNA MAC DONALD, leg. lärare, och SAMUEL ENGELHARDT, pedagog, samtalar. Moderator: LOTTA BJÖRKMAN, leg. lärare.

Arrangör
Lärarnas Riksförbund, Studentlitteratur

Seminariekort erfordras.

Läs mer