Naturens Rättigheter och Vättern som subjekt

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 11:30-11:50
  • Plats Grön scen, E-hallen

Beskrivning

Hur gör vi när lagen skadar naturen? Naturens rättigheter är en växande rörelse som bygger på förståelsen att det är våra juridiska system som skadar snarare än skyddar miljön. Dagens lagstiftning reglerar exploateringen av naturen men ger den inget egentligt skydd. I det industrimoderna samhället har naturen ingen egenvärde utan ses som en resurs på människans villkor. Världen över ses detta nu över och floder, sjöar och skogar har fått status som juridiska rättssubjekt. I Sverige har två internationella konferenser om naturens rättigheter hållits och arbetet för en kulturell och juridisk ändring pågår för fullt. I år kom också den första svenska boken om naturens rättigheter ut.

Arrangör
Naturens Rättigheter i Göteborg

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer