Motkraft - unga kvinnor mot våldsbejakande extremism

Beskrivning

Resolution 2250 om unga, fred och säkerhet erkänner betydelsen av ungas aktiva deltagande för hållbar fred och säkerhet. Särskilt lyfts vikten av ungas engagemang för att motverka våldsbejakande extremism. Under sex veckor har unga kvinnor i projektet Motkraft deltagit i föreläsningar och workshops om några av de extremistiska miljöerna, dess grogrunder, förebyggande och motverkande arbete. Särskilt fokus har lagts på att utveckla och bättre förstå hur föreställningar om könsroller används och reproduceras inom rörelserna och dess propaganda. Utbildningen avslutades med en utbildningshelg i kommunikation och påverkan. Lyssna på hur de unga kvinnorna använt dessa kunskaper för att utforma motkraftskampanjer mot våldsbejakande extremism.

COUNTERFORCE – YOUNG WOMEN AGAINST VIOLENT EXTREMISM
Resolution 2250 – concerning young people, peace and security – recognises the importance of the participation of young people to ensure sustainable peace and security. In particular, the importance of the participation of young people is raised to counteract violent extremism. During a period of six weeks, young women in the project Motkraft (Counterforce) participated in lectures and workshops about certain extremist environments, their breeding grounds, as well as preventative and counteracting work. Particular focus landed on developing and better-understanding how notions about gender roles are used and reproduced in the movements and their propaganda. The educational training finishes with a workshop weekend on communication and influence. Listen to how these young women have used these skills to design counterforce campaigns against violent extremism.

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

lördag / 26 sep / 2020
12:00-12:20
Lägg till favorit
Beskrivning

Resolution 2250 om unga, fred och säkerhet erkänner betydelsen av ungas aktiva deltagande för hållbar fred och säkerhet. Särskilt lyfts vikten av ungas engagemang för att motverka våldsbejakande extremism. Under sex veckor har unga kvinnor i projektet Motkraft deltagit i föreläsningar och workshops om några av de extremistiska miljöerna, dess grogrunder, förebyggande och motverkande arbete. Särskilt fokus har lagts på att utveckla och bättre förstå hur föreställningar om könsroller används och reproduceras inom rörelserna och dess propaganda. Utbildningen avslutades med en utbildningshelg i kommunikation och påverkan. Lyssna på hur de unga kvinnorna använt dessa kunskaper för att utforma motkraftskampanjer mot våldsbejakande extremism.

COUNTERFORCE – YOUNG WOMEN AGAINST VIOLENT EXTREMISM
Resolution 2250 – concerning young people, peace and security – recognises the importance of the participation of young people to ensure sustainable peace and security. In particular, the importance of the participation of young people is raised to counteract violent extremism. During a period of six weeks, young women in the project Motkraft (Counterforce) participated in lectures and workshops about certain extremist environments, their breeding grounds, as well as preventative and counteracting work. Particular focus landed on developing and better-understanding how notions about gender roles are used and reproduced in the movements and their propaganda. The educational training finishes with a workshop weekend on communication and influence. Listen to how these young women have used these skills to design counterforce campaigns against violent extremism.

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Språk: Svenska
Arrangör: Globala Torget och Operation 1325

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln