MIK och nyanlända

  • fredag / 27 september / 2019
  • 17:00-17:45
  • Plats Rum för bibliotek, F4

Beskrivning

Vad krävs för att bli en kunnig konsument av media och nyheter när du är ny i Sverige och vad finns för möjligheter att bidra med sitt eget perspektiv i informationsflödet? Demokratisk delaktighet och inkludering kräver mer än att bara ta del av nyheter. Vilken betydelse har biblioteken som mötesplats för att möjliggöra medie- och informationskunnighet för personer med svenska som andraspråk? Medverkande: INGA-LILL BENGTSSON och MOHAMAD KANINA, KB Mosaik, OLA PILEROT, docent, Högskolan i Borås, MAHDI DEER HAMAI, poddare. Moderator: LINDA STERNÖ, lektor, GU.

Seminariekort erfordras.

Läs mer