MIK för källkritik och källtillit

  • fredag / 27 september / 2019
  • 15:00-15:45
  • Plats F3

Beskrivning

Att förstå och förhålla sig till olika källor ställer höga krav på individens förmåga. Skolan ska stärka elevers förmåga att använda och förstå medier på ett kritiskt sätt. Men vad lär sig eleverna om källkritik i skolan? Hur ser balansen mellan källkritik och källtillit ut? I samtal: SOFIA LARSSON, projektledare och forskare, RISE, BRIT STAKSTON, mediestrateg, författare och debattör, LISA MOLIN, doktorand och lektor, Center för skolutveckling, och OLOF SUNDIN, professor, Lunds universitet. Moderator: CECILIA GÄRDÉN, fil.dr och bibliotekskonsulent, Kultur i Väst.

Seminariekort erfordras.

Läs mer