Migration i klimatkrisens spår

  • söndag / 29 september / 2019
  • 14:40-15:00
  • Plats Globala torget orange scen, H-hallen

Beskrivning

I Etiopien har över en halv miljon människor lämnat sina hem. Inte på grund av konflikt, utan för att de är klimatmigranter i torkans spår. I östra Etiopien har enorma läger växt fram, hem för människor som förlorat sina djur och försörjningsmöjligheter när torkan svept fram. Många inte ser någon annan möjlighet än att migrera i hopp om ett bättre liv.

Ett samtal kring klimatkrisens konsekvenser för barn, migration i klimatförändringarnas spår och vägen framåt.

Arrangör
Rädda barnen

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer