Människan har alltid varit på väg

  • lördag / 28 september / 2019
  • 16:00-16:45
  • Plats Rum för historia, J1

Beskrivning

I boken Folkvandringstid undersöker DICK HARRISON hur samhällen påverkats av migration genom historien. Med fokus på den period som kallas just folkvandringstiden frågar han sig hur Europa förändrades av de människoflöden som då rörde sig över kontinenten. Han ser vandringen som definierande för människan, och menar att många svar på dagens flyktingfrågor står att finna i vår historia. Moderator: RAKEL CHUKRI, journalist.

Arrangör
Ordfront Förlag

Seminariekort erfordras.

Läs mer