Makthavare i media – kan man lita på dem?

  • fredag / 27 september / 2019
  • 11:00-11:45
  • Plats Rum för mediefrågor, F5

Beskrivning

Förtroendebarometern 2019 visar att allmänheten generellt har stort förtroende för journalister och
medier. Men förtroendet varierar stort mellan olika grupper och tilliten till medierna tycks bli alltmer
politisk och polariserad. Hur förhåller sig mediemakthavare till dem som ifrågasätter media och oberoende journalistik? Hur kan det generellt höga förtroendet behållas, och hur kan klyftorna mellan olika grupper överbryggas? Och vilken roll har medieetiken för förtroendet för traditionella och nya medier? Medverkande: SOFIA WADENSJÖ KARÉN, vd UR, THOMAS MATTSSON, f d chefredaktör och ansvarig utgivare Expressen, JONAS NORDLING, chefredaktör och ansvarig utgivare Dagens Arena, SOFIA DAHLSTRÖM, programchef SVT Göteborg. Moderator: PATRIK HADENIUS, vd Utgivarna.

Seminariekort erfordras.

Läs mer