Livsviktiga parallellsamhällen

  • lördag / 28 september / 2019
  • 11:00-11:45
  • Plats Rum för populärvetenskap, F4

Beskrivning

Poetisk inledning av **Fredrik Nyberg.
**Vissa djurarter är mer betydelsefulla för människan än andra. Somliga har vi en lång och nära historia tillsammans med, och några utgör rentav en förutsättning för mänskligt liv. I det här samtalet djupdyker PATRIK SVENSSON (Ålevangeliet), LOTTE MÖLLER (Bin och människor) och KATJA BARGUM (Myrornas hemliga liv) i tre arter som människan länge har haft ett särskilt förhållande till. Moderator: LISA KIRSEBOM, vetenskapsjournalist.

Arrangör
Albert Bonniers Förlag, Förlaget, Norstedts

Seminariekort erfordras.

Läs mer