Läsning i fokus - Stärkta bibliotek och läsfrämjande för de minsta

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 09:40-10:00
  • Scen Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

Beskrivning

Kulturrådet har under 2018 fått två omfattande regeringsuppdrag. Stärkta bibliotek är en treårig satsning för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige. Läsfrämjande insatser i förskolan syftar till att nå ut till samtliga förskolor i Sverige med böcker och läsfrämjande insatser. Utöver detta har Kulturrådet även ett pågående uppdrag att främja utgivning på de nationella minoritetsspråken. Hur genomförs dessa uppdrag och hur arbetar staten för att fler människor ska erbjudas litteratur och läsning? Kulturrådets Nina Ström och Zoi Santikos i samtal med Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland.

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Barn och ungdom
Bibliotek
Språk
Svenska
Arrangör
Kultur i Väst i samarbete med Kulturrådet

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer