Läs biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet!

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 14:00-14:20
  • Plats B04:70

Beskrivning

Vill du ha ett omväxlande och socialt jobb där du träffar många olika människor dagligen? Som bibliotekarie arbetar du i ett ständigt flöde av information där du är den som hjälper människor att hitta rätt information och kunskap. Det innebär att arbetsuppgifterna varierar mycket. Behovet av att strukturera och värdera både fysiska och digitala informationskällor är stort. Samtidigt fungerar bibliotekarien som en länk mellan människor, och som förmedlare av kulturupplevelser. Här presenterar programansvarig Sara Ahlryd utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Medverkande
Språk
Svenska
Arrangör
Linnéuniversitetet

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer