Beskrivning

Skolforskningsinstitutet presenterar i dag aktuell forskning om lärarcentrering och elevcentrering i samspel. Forskningsresultaten baseras på analyser av klassrumspraktiker och processer och bidrar med kunskap som kan nyansera den pågående debatten. Pontus Wallin, fil. dr, forskare och projektledare från Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, fil. dr, docent i pedagogik från Göteborgs universitet medverkar i programmet.

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning

LIVE
fredag / 25 sep / 2020
10:30-10:45
Lägg till favorit
Beskrivning

Skolforskningsinstitutet presenterar i dag aktuell forskning om lärarcentrering och elevcentrering i samspel. Forskningsresultaten baseras på analyser av klassrumspraktiker och processer och bidrar med kunskap som kan nyansera den pågående debatten. Pontus Wallin, fil. dr, forskare och projektledare från Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, fil. dr, docent i pedagogik från Göteborgs universitet medverkar i programmet.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Skolforskningsinstitutet