Kulturarv och gränser

Beskrivning

Kulturarv och gränser är vanliga ord i dagens samhällsdebatt. De används för att hävda och debattera identitet, rättighet och tillhörighet. De har en stabil materialitet, till synes självklar och evig. Men med ett längre historiskt perspektiv ser vi att de skapas med politiska ambitioner och upprätthålls genom sociala praktiker. Medverkande: Anna Källén, docent i arkeologi, Stockholms universitet

fredag / 25 sep / 2020
13:05-13:20
Lägg till favorit
Beskrivning

Kulturarv och gränser är vanliga ord i dagens samhällsdebatt. De används för att hävda och debattera identitet, rättighet och tillhörighet. De har en stabil materialitet, till synes självklar och evig. Men med ett längre historiskt perspektiv ser vi att de skapas med politiska ambitioner och upprätthålls genom sociala praktiker. Medverkande: Anna Källén, docent i arkeologi, Stockholms universitet

Medverkande
Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Kungl. Vitterhetsakademien