Kraftsamling för MIK

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 13:00-13:45
  • Plats Rum för mediefrågor, F5

Beskrivning

Kultur- och demokratiminister AMANDA LIND inviger Bokmässans tema Medievetenhet och berättar om varför regeringen sjösatte den nationella MIK-satsningen. Inledning av journalisten Jack Werner och Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Panelsamtal mellan några aktörer i Sverige om hur de arbetar med frågorna.
Medverkande: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, ANETTE NOVAK, direktör Statens medieråd, CARL HEATH, regeringens särskilda utredare, JACK WERNER, journalist, ROSALINE MARBINAH, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, SOFIA WADENSJÖ KARÉN, VD, UR, ROBERT FAHLGREN, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet, KARIN LINDER, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening, KATTI HOFLIN, kulturchef VGR.

Seminariekort erfordras.

Läs mer