Konsten att skriva populärvetenskap

  • söndag / 29 september / 2019
  • 13:00-13:45
  • Plats Rum för populärvetenskap, F4

Beskrivning

Att skriva om forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt är en inte alldeles enkel konst. Detta upptäckte fackboksförfattaren MAGNUS LINTON, nu aktuell med boken Text & Stil, under en period som skrivcoach på Uppsala universitet. Hur mycket betydelsefull vetenskap når aldrig allmänheten? Hur skriver man egentligen populärvetenskapligt? En diskussion mellan Magnus Linton, EMMA FRANS, med. dr och författare till Larmrapporten, och KATARINA GOSPIC, aktuell med Orädd. Med rädslan som bränsle. Moderator: HELENA BORNHOLM, vetenskapsjournalist.

Arrangör
Brombergs Bokförlag, Natur & Kultur, Volante

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer