Klass på klassdebatten?

  • fredag / 27 september / 2019
  • 12:00-12:45
  • Plats Rum för ideologi, F2

Beskrivning

De senaste åren har klassfrågorna återkommit, både som analysram kring ökande klyftor och förståelse av grunden för den högernationalistiska vågen. Men är den klassdebatt som förs relevant? Samtidigt
som arbetarklassen återkommit som politisk kraft i Trumps och Brexits kölvatten har både högern och vänstern försökt lägga beslag på begreppet. Vilket klassbegrepp bör användas och vem äger egentligen klasskampen? Är klass vänster eller höger? Debatt mellan DANIEL SUHONEN, chef Katalys; BENJAMIN DOUSA, ordf. MUF; och författarna AGNES LIDBECK och ERIC ROSÉN. Moderator: ANNIE REUTERSKIÖLD, journalist.

Seminariekort erfordras.

Läs mer