Karin Alfredsson om senaste boken "Vajlett och Rut" - samtal och signering

  • söndag / 30 september / 2018
  • 13:00-13:45
  • Monternummer B08:19

Beskrivning

Karin Alfredsson har under hela sin yrkesverksamma gärning lyft fram flickor och kvinnors rättigheter världen över.

I senaste boken "Vajlett och Rut" riktar hon ljuset mot Västerbottens inland under 1950-talet, där religiös fanatism och socialt angiveri rådde – och där den som bröt mot normen blev utfrusen eller värre än så.

Medverkande
Programtyp
Monterprogram
Ämne
Populärvetenskap
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
Bokfabriken

Ingår i entrébiljetten.

Läs mer