Journalisten som privatdetektiv

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 16:00-17:00
  • Monternummer A02:69

Beskrivning

Richard Beer, med författarnamnet Lars Amber, föreläser om journalisten som privatdetektiv och om reportrarnas roll inom deckarlitteraturen. Huvudpersoner i form av reportrar är snarare undantag än regel i svenska deckare där i stället företrädare för själva poliskåren ges en onormalt stor plats. Vad kommer detta sig? I Lars Ambers thriller "Som skakar Sverige i dess grundvalar" finner vi just en reporter som huvudperson.

Programtyp
Monterprogram
Språk
Svenska
Arrangör
Ebes förlag

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer