Samtal med Lena Einhorn om "Geniet från Breslau"

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 13:00-13:20
  • Monternummer B04:60
Medverkande
Programtyp
Monterprogram
Ämne
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
ETC

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer