Inkludera flera - samtal om normkreativitet och hbtq-perspektiv på bibliotek

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 13:00-13:20
  • Scen Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

Beskrivning

Biblioteket ska vara en plats för alla, men att inkludera alla kräver aktivt arbete. Hur säkerställer vi att olika perspektiv ryms i bibliotekens verksamhet? Varför är det så viktigt? Karlskoga, Värmland och Västerbotten har på olika sätt arbetat för att öka normkreativiteten och kunskapen kring hbtq-frågor inom sina respektive verksamheter. Frida Närman, Region Värmland, Eva Gustafsson, projektledare Brytiga böcker, Michael Nordeman, Karlskoga bibliotek och Tatiana Soares, Bibliotek Sundbyberg.

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Bibliotek
Hälsa och livsstil
Samhälle och debatt
Språk
Svenska
Arrangör
I samarbete med Region Värmland

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer