Hur skall det fotografiska bildarvet tryggas?

  • torsdag / 28 september / 2017
  • 12:00-12:20
  • Scen Unknown

Beskrivning

I Sverige finns inget nationellt mål eller någon nationell samordning av hur det fotografiska bildarvet skall säkras för framtiden. Fotografiska samlingar finns i ett stort antal. De finns bevarade hos fotografer, tidningar, forskningsinstitutioner, museer m.fl. Nu startar Landskrona Foto i samverkan med Lunds universitet ett forskningsbaserat projekt för att på regional nivå arbeta fram en modell för inventering, värdering, gallring, bevarande och tillgängliggörande.
Medverkande: Fotohistoriker Per Lindström och docent Chris Mathieu.
Moderator: Göran Nyström, Landskrona Foto.

Programtyp
Seminarium
Arrangör
Landskrona Foto

Seminariekort erfordras.

Läs mer