Hur ska vi modernisera offentlighetsprincipen?

  • fredag / 28 september / 2018
  • 11:00-11:30
  • Scen Grävscenen, F-hallen Monternummer F00:02

Beskrivning

Sverige har världens äldsta offentlighetsprincip. Utan den skulle vi helt sakna insyn i hur offentlig makt hanteras. Men äldst är inte bäst. Medan andra länder ökat allmänhetens insyn har Sverige gått åt motsatt håll. Idag kan korruption och brott döljas med sekretess. I massor av offentligt finansierad verksamhet saknas insynsmöjlighet. Det är inte acceptabelt. Genom att lära av andra kan vi vända utvecklingen.
Medverkande: Mats Amnell, projektledare för Offentlighetsjouren.
Moderator: Daniel Wiklander, redaktör Scoop.

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Meg/mediefrågor
Arrangör
FOJO medieinstitut

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer