Hur ska arkiven klara samhällets transformation?

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 14:00-14:45
  • Scen H1

Beskrivning

En stark arkivsektor är ytterst en demokratifråga. Övergången från analog till digital informationshantering innebär stora utmaningar. Lagstiftningen återspeglar ett synsätt där arkiven är slutstation för informationen, men i en digital miljö är det inte givet vad som är en handling eller vem som är arkivbildare. Digitaliseringen leder också till en sammansmältning av arkiv, bibliotek och museer. Vilka konsekvenser får samhällsförändringarna för arkiven? Hur kan vi säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar och till vårt kulturarv i framtidens digitala samhälle?
Medverkande: Amelia Andersdotter, ordförande Dataskydd.net, Sven Rentzhog, avdelningschef Digital interaktion, stiftelsen Nordiska museet, Erik Borälv, Vinnova, och Carl-Magnus Fahlcrantz, verksamhetschef Digisam.
Moderator: Loth Hammar, Loth Hammar Kommunikation.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Bibliotek
Arrangör
Arkivutredningen

Seminariekort erfordras.

Läs mer