Hur säkrar vi en trygg miljö på biblioteken?

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 13:00-13:45
  • Plats Rum för bibliotek, F4

Beskrivning

De senaste åren har det rapporterats om oro, skadegörelse och våld på biblioteken. Växande samhällsproblem som utsatthet och segregation har flyttat in på biblioteken. För att biblioteken ska kunna uppfylla lagens krav om tillgänglighet och öppenhet måste de vara trygga. Både för de som jobbar där och för besökarna. Hur ser vi till att arbetsgivare tar sitt arbetsmiljöansvar, och att
biblioteken har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag och samtidigt vara en trygg plats för alla? Medverkande: Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern (Mp), Christer Nylander, ordförande i Kulturutskottet (L), Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie KB, Carola Gunnarsson, förste vice ordförande SKL, och Anna Troberg, förbundsordförande DIK
Moderator: Johanna Alm Dahlin, utredare DIK.

Seminariekort erfordras.

Läs mer