Hur överröstas populismens locktoner?

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 12:00-12:45
  • Scen K1

Beskrivning

Under de senaste åren har vi sett populistiska partier växa fram världen över. Den ryskamerikanska journalisten och författaren Masha Gessen, som granskat Putin och Ryssland i böcker som Framtiden är historia och Mannen utan ansikte, menar att kärnan i populismens dragningskraft ligger i en vägran att förstå det moderna samhällets komplexitet. Auktoritära ledare erbjuder enkla lösningar och en bättre framtid för sina sympatisörer på bekostnad av andra gruppers möjligheter. Retoriken känns igen från förr. Grundpelare som samhället vilar på ifrågasätts alltmer av antidemokratiska krafter. Masha Gessen, aktuell på svenska med boken Ester och Ruzia om sin mormors och farmors livshistorier och vänskap, samtalar här med journalisten Jörgen Huitfeldt om hur man kan bemöta populismen i ett demokratiskt samhälle.

Programtyp
Seminarium
Ämne
Tema: Respekt
Språk
engelska
Arrangör
Forum för levande historia, Brombergs Bokförlag och Judisk Kultur i Sverige

Seminariekort erfordras.

Läs mer