Hur långt kan man gå? Att skildra psykisk ohälsa för unga

  • fredag / 27 september / 2019
  • 11:00-11:20
  • Plats Café Skriva, F-hallen

Beskrivning

Romanen I döden för dig handlar om utsatta ungdomar som attraheras av döden. Här ryms explicita skildringar av självmordstankar och dödslekar. Boken är granskad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Hur långt kan en författare gå i att skildra psykisk ohälsa för unga vuxna?

Arrangör
Bonnier Carlsen

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer