Hur inkluderar vi barn och unga?

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 10:00-10:45
  • Plats Rum för bibliotek, F4

Beskrivning

Ofta tolkas delaktighet som att barn och unga tar del av olika verksamheter. Hur deras röster och engagemang kan få inflytande är dock fortfarande en stor utmaning. Utifrån aktuell forskning
diskuteras hur krav på delaktighet påverkar kompetensbehoven hos bibliotekarier som arbetar med barn och unga. MötSOFIA LINDSTRÖM, fil.dr, AMIRA SOFIE SANDIN, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, JENNY HELLSTRÖM, bibliotekarie Göteborgs stadsbibliotek och LI MALM, Stockholms stadsbibliotek. Moderator: JENNY LINDBERG, universitetslektor.

Arrangör
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Seminariekort erfordras.

Läs mer