Hur digitalt kompetenta är vi som arbetar på bibliotek?

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 10:00-10:20
  • Scen Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

Beskrivning

Här presenteras en nationell analys av folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser utifrån det självskattningstest läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har utvecklat. Självskattningstestet, som har en Creative Commonslicens och är fritt att användas av alla bibliotek.

Programtyp
Scenprogram
Ämne
Bibliotek
Språk
Svenska
Arrangör
Kultur i Väst i samarbete med Biblioteksutveckling Region Örebro län

Ingår i entrébiljetten!

Läs mer