Hur är det ställt med lärarprofessionen?

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 13:00-13:45
  • Plats G4

Beskrivning

Svensk skola beskrivs som varande i kris. I stormens öga står lärarna. Många menar att yrkets status måste höjas, vi behöver lita mer till professionen. Men är lärarkåren ens en profession? Hur kan vi stärka lärarna i yrkesutövningen? Vi reder ut begreppen profession och autonomi samt diskuterar, med anledning av förstelärarreformen, konsekvensen av hierarkier inom yrket. Medverkande: forskaren JOHAN ALVEHUS, läraren DANIEL SANDIN, ÅSA FAHLÉN, Lärarnas Riksförbund, och JOHANNA JAARA ÅSTRAND, Lärarförbundet. Moderator: EMMA LEIJNSE, författare och journalist.

Ämne
Skola
Arrangör
Studentlitteratur, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet

Seminariekort erfordras.

Läs mer